Aktiv fritid-Miljöterapi och PTB


Aktiv Fritid och PTB inom Norrbehandling

Norrbehandling sätter stor vikt vid en aktiv och meningsfull fritid. En aktiv och meningsfull fritid är en del av Norrbehandlings helhetskoncept. Att ungdomen har en meningsfull samt aktiv fritid leder till framtidstro och en egen delaktighet, önskan samt vilja att förändras och ta positiva livsbeslut. PTB-Praktisk terapeutisk behandling samverkar med miljöterapi för att skapa högkvalitativa behandlingsresultat.

Närheten till naturen och möjligheter till aktiviteter som slalom i finska högfjällen, skoterutflykter, hundspanssafari, fiske i Kalixsälven på sommaren, gokart körnig är friluftsaktiviteter som är signifikativa för Norrbehandling. Alla aktiviteter planeras gemensamt med ungdomarna.  Norrbehandling har en stark tro på att delaktighet, meningsfullhet, aktivfritid och spännande fritid samt miljöterapi i kombination med PTB har en stark och positiv påverkarn på det långsiktiga och bestående behandlingsresultatet. Den aktiva fritiden omfattas även av PTB som är praktisk terapeutisk behandling. PTB syftar till att skapa meningsfullhet i hens liv genom olika praktiska projekt. Genom PTB tränar hen även färdigheter som tidspassning, social samverkan, matematik med mera.