Kompetens och Behandling


Evidens

Genom att använda metoder/behandlingsmodeller som bygger på evidens och beprövad erfarenhet stärks kvaliteten inom verksamheten och gagnar goda behandlingsresultat . Inom Norrbehandling arbetar vi alltid lösningsfokuserat tillsammans med ungdomen. Detta innebär att vi lägger energi och fokus på konstruktiva lösningar och hur vi önskar att det skulle vara, istället för att lägga vikten på problemen.

Behandlingsmetoder

  • KBT- Kognitiv Beteendeterapi
  • CRA- Community Reinforcment Approach
  • Lågaffektivtbemötande
  • MI-Motiverande samtal
  •  MET - Motivational enhancment terapi
  •  ADAD -Adolescent drug abuse diagnosis
  •  Psykoterapibehandlig - Leg psykoterapeut , leg psykolog