Tryggt boende


Inom Norrbehandling lägger vi stor vikt vid ett tryggt och familjärt boende. Trygg personalgrupp samt ett lösningsfokuserat arbetssätt i samklang med små enheter om 6-8 boendeplatser lägger grunden för hög trivsel och trygghet. 

För att hen skall kunna tillgodogöra sig behandlingen under vistelsen på Norrbehandling är det av största vikt att denne känner sig trygg och får vistas i en lugn och familjär miljö. Inom Norrbehandling arbetar vi med små verksamheter och undviker institutionell boendemiljö. Varje HVB-hem inom Norrbehandling omfattas av små famijära boende om 6-8 platser.  Trygg boendemiljö i samklang med återkommande och egagerad personalgrupp lägger grunden för en trygg och familjär boendemiljö. Ytterligare en del i att skapa trygghet under vistelseperioden för ungdomen är att peronalen alltid arbetar med ett lösningsfokuserat arbetssätt. Personalen lägger vikten vid vad som fungerar i ungdomens liv och hur hen önskar att framtiden skall se ut, inte på problematiken och det som tidigare ej fungerat.