Unikt helhetskoncept


Norrbehandling -Helhetskoncept

Norrbehandling arbetar med ett helhetskoncept där vi vid varje ny placering genomför en inledande anamnes av psykoterapeut eller psykolog. Den inledande anamnesen ligger till grund för det fortsatta behandlingsarbetet samt eventuell vidareutredning av klienten. Avsikten är att skapa en strukturerad och högkvalitativ individanpassad behandling för varje enskild klient. Helhetskoncept grundar sig i att många klienter ej genomgått fullständiga utredningar. Klienterna har utredningsluckor eller ej slutförda utredningar. Vår arbetsstruktur med tydliga kartläggningar samt utredningar är en del i ledet för att erbjuda en högkvalitativ tjänst för uppdragsgivaren.  Utöver kartläggnings och utredningsdelen ingår i helhetskonceptet en aktiv och meningsfull fritid, hög delaktighet och möjlighet att påverka sin egen framtid. Dessa grundstenar i samverkan med ett tryggt, säkert och familjärt boende skapar goda förutsättningar för högkvalitativa och beståeende behandlingsresultat.

  • I placering inom Norrbehandling ingår alltid och efter individuell planering, inledande anamnes genomförd av legitimerad psykoterapeut.
  • Norrbehandling kartlägger om det finns ett vidare utredningsbehov. Vid behov bekostar Norrbehandling vidareutredningen som genomförs av legitimerad psykolog.
  • Inom Norrbehandling ingår alltid i placeringskostnaden efter behov och angivet uppdrag KBT-terapi, psykoterapi, psykologkontakt. Kontinuerlig samtalskontakt och behandling av behandlande personal.
  •  Inom Norrbehandling ingår alltid en aktiv fritid -Miljöterapi med aktiviteter som slalom i finska högfjällen, hundspannssafari, skoterutflyter och aktiviteter där ungdomarna med hög delaktighet och medbestämmande planerar aktiviteterna. 
  •  Ett tryggt och säkert boende med hög och familjärstandard. Ungdomen behöver känna trygghet och säkerhet för att kunna tillgodogöra sig den tilltänkta behandlingen.
  • Inom Norrbehandling arbetar vi med PTB-Praktisk terapeutisk behandling. PTB syftar till att genom olika projekt och praktiska uppgifter stärka ungdomen inom en rad olika områden samt öka motivation, framtidstro, delaktighet, meningsfullhet. ett PTB-projekt kan exempelvis vara att med ungdomarna planera byggnationen av friggeboda. Genom PTB-projektet tränar hen bland annat ansvarstagande, arbete i grupp, stärkande självkänsla, meningsfullhet, praktisk färdighet samt teoretisk planering. PTB är en del av Norrbehandlingshelhetskoncept, du kan läsa mer om PTB under specifkt angiven flik.

Norrbehandling -Behandlingscirkeln

Nedtill cirkelexempel på fungerande och ickefungerande behandling samt helhetskoncept. Vänster cirkel ilustrerar ett fungerande helhetskoncept. Högra cirkeln ilustrerar ett koncept där kvaliten är påverkad inom utredningsdelen. Detta leder oidentiferad problematik hos ungdomen och gagnar ej för ett kvalitativ och bestående behandlingsresultat. Om bristen i vänstra cirkeln istället funnits inom huvudområdet en aktiv och meningsfull fritid kan det leda till att ungdomen ej finner motivation och vilja att genomföra övrig behandling och utredning. Motivation är det som i grunden driver varje enskild individ och är således en mycket viktig del i Norrbehandlings helhetskoncept.