Oscargården HVB

Oscargården HVB planeras öppnas under 2020. Oscargården kommer vara ett HVB för pojkar 14-19 år med missbruksproblematik och ett kriminellt beteende mönster. Mer information om Oscargården under hösten 2019 samt våren 2020.


Målgrupp

Målgruppen för Osckargården kommer vara pojkar 14-19 år med missbrukproblematik samt ett kriminellt beteendemönster.

På Oscargården kommer verksamheten fortsätta arbetet med Norrbehandlings unika helhetskoncept. Behandlingen på Oscargården kommer även omfatta PTB-Praktisk Terapeutisk Behandling (PTT-Practical terapeuetic Treatment). Du kan läsa mer om PTB samt Norrbehandlings helhetskoncept under angivna flikar.