Synpunkter


Som ett led i Norrbehandlings arbete att jobba med transparens och kvalitetssäkring finns möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål. Detta kan lämnas via mail, telefon eller brev. Berörd part väljer själv om denne önskar vara anonym och om denne önskar återkoppling eller ej. 

Nedtill alternativ för att lämna åsikter, synpunkter eller klagomål. Önskas återkoppling är det viktigt att detta anges i kontakten.

Via mail: info@norrbehandling.se
Via telefon: 072 - 513 87 48
Via brev: Norrbehandling, Garvaregatan 1, 984 32 Pajala