Akutplacering


Norrbehandling erbjuder akutplacering med hämtservice. Inom Norrbehandling har vi specifika rutiner för att underlätta akutplaceringar och möjliggöra för ett högkvalitativ tillvägågsätt.

Ibland medför rådande situation att studiebesök innan placering ej är möjligt. Ungdomen kan skyndsamt behöva bryta negativa kontakter och geografiskt omplaceras från olämplig livsmiljö. Vid behov erbjuder Norrbehandling akutplacering av ungdom. Efter att den akuta situationen är löst sker ungdomens individuella planering i enlighet med givet uppdrag. Ansvarig socialtjänst besöker ungdomen efter att denna fått acklimatisera sig i sitt nya boende.