Föreläsning & Utbildning


Inom Norrbehandling genomför vi varje år 1-2 temadagar.

Temadagarna kallas för Norrbehandlingsdagar och syftar till att öka kompetensen och kunskapen inom olika områden som berör behandling, vård och omsorg. På Norrbehandingsdagarna möter du inspirerande föreläsare samt att du får ta del av den senaste forskningen och nya behandlingsmetoder. Norrbehandling håller även i riktade utbildningsdagar där antal platser är  begränsad till ett mindre antal deltagare. Utbildningsdagarna huvudssakliga syfte är att ge deltagande personer spetskompetens samt praktiska och teoretiska verktyg inom de senaste behandlingsmetoderna.

  •  Norrbehandlingsdagar/temadagar - Inspirerande och välkända föreläsare inom aktuella och viktiga områden. 
  • Utbildningsdagar - Teoretisk och praktisk utbildning inom de senaste metoderna och behandlingsmodellerna