Placering HVB


Plannerad placering HVB-hem. Norrbehandling matchar ungdomen mot angiven målgrupp och efter plannering och eventuella besök tas beslut om inskrivning och inflyttningsdatum. 

Innan placering får ungdomen tillsammans med placerande socialtjänst besöka boendet. Vi lämnar information om verksamheten och hur vi jobbar. När placeringsbeslut är fattat tar föreståndaren beslut om inskrivning. Vid inskrivning får ungdomen utförlig information om boenderegler. Ungdomen får tid att acklimatisera sig och känna trygghet. Tillsammans med ungdomen tar ansvarig behandlare fram ungdomens genomförandeplan och behandlingsschema. Vi arbetar alltid med tydlighet och en klar målbild som ungdomen själv har varit med och tagit fram. Att vi arbetar med tydliga målbilder gör att vi säkert kan fastställa att vi nått delmål och mål i behandlingen i enlighet med genomförandeplanen.