Garvaregården HVB


Målgrupp

Målgruppen för Garvaregården är pojkar 14-19 år. Grund för placering är psykosocial problematik eller beteendeproblematik. Ungdomen kan ha ett riskbeteende i form av att utsätta sig för destruktiva riskmiljöer eller situationer där det finns risk för missbruk, droger och kriminallitet. Ungdomen har ofta ett utåtagerande beteende som leder till konflikter med andra människor eller svårigheter med gränssättning, sociala kontakter och färdigheter.