Vårudden HVB

Norrbehandlings HVB Vårudden är ett litet familjärt boende med hög kompetens. I personalgruppen har vi grundutbildad KBT-terapeut, beteendevetare och behandlingspedagoger med lång målgruppsspecifik erfarenhet.

Vi finns i Haparanda, endast tre timmar från Stockholm Arlanda. Om behov finns, erbjuder vi hjälp med hämtning av den unge, allt för att göra placeringen hos oss så smidig och säker som möjligt.

Våra lokaler

Norrbehandling Vårudden är ett litet familjärt hvb-hem som ligger ca 30 minuter från Haparanda stad. Våra lokaler är generösa och fräscha i en stor enplansvilla med Torneå älv ett stenkast bort. Vårudden ligger mittemellan Haparanda skärgårds långsträckta stränder och skidbackarna i norra Finland.

Ni är alltid välkomna på studiebesök till oss.

Skola och sysselsättning

I samband med inskrivning har vi en dialog med den unge och socialtjänst för att hitta en lämplig lösning gällande skola och sysselsättning. Vi har gott samarbete med skolor i närområdet såväl som med praktikplatser och sommarjobb anpassade efter intresse och behov.

Genom vårt unika läge med närhet till skärgård, skidbackar, skoterkörning och fiske kan vi erbjuda fritidssysselsättningar som stärker hälsan, ökar positiva beteenden och lägger grund för meningsfulla sociala kontakter.

En strukturerad och ordnad vardag är en framgångsfaktor i behandlingsarbetet. Varje vecka erbjuds den unge samtal med sin kontaktperson för att tillsammans utforma målsättningar med grund i varje ungdoms genomförandeplan.

På söndagar har vi husmöte där frågor och förslag, stora som små, tas upp inför kommande vecka.

Målgrupp

Norrbehandling Vårudden tar emot pojkar med psykosocial problematik med begynnande kriminalitet och riskbruk av alkohol och droger i åldrarna 14 – 19 år. Det kan även vara killar som beretts vård som har sin grund i den miljö de vuxit upp i.

Vi tar emot-placeringar enligt SoL och LVU. Vi kan även ta emot ungdomar för utredningsuppdrag, utifrån en frågeställning om ADHD/NPF problematik. Verksamheten har ett nära samarbete med psykiatriker, psykolog och kbt-steg 1 terapeut både när det handlar om utredningar men också i det dagliga behandlingsarbetet.

Personal

Norrbehandlings personal på Vårudden har behandlingspedagogutbildning eller annan adekvat utbildning och i personalgruppen finns många års erfarenhet av arbete med målgruppen.

I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder som vi arbetar med och vi har en utbildningssamverkan med KBT kliniken i Norr. Personalgruppen har regelbunden handledning och vägledning kring behandlingsstrategier.

 Boendet är bemannat dygnet runt med sovande natt.

Behandling

På Norrbehandling Vårudden arbetar vi efter inlärningspsykologiska metoder med grund i kognitiv beteendeterapi / tillämpad beteendeanalys, MI samt strukturerade kontaktmannasamtal.

Social färdighetsträning och en strukturerad och förutsägbar vardag tillsammans med personalen och de andra ungdomarna är grunden i vår verksamhet.

Vårt arbete präglas av ett motivationsstödjande och lågaffektivt bemötande och behandlingen styrs av den unges behov och förutsättningar formulerat i varje individuell genomförandeplan.

Norrbehandling Vårudden ser ungdomens nätverk som en viktig resurs och vi söker efter och har vana av ett nära och gott samarbete med vårdnadshavare, uppdragsgivaren och andra nära viktiga signifikanta vuxna.

Vi har erfarenhet av att ta emot pojkar med visst skyddsbehov.

Målet med placeringen är att varje pojke ska nå fler färdigheter och en stabil grund att stå på inför framtiden och gynnsamma relationer med sitt nätverk och andra viktiga sociala kontakter.


Placeringsförfrågan

 

Föreståndare: Maria Heldeskog
Tele:
Epost: placering@norrbehandling.se

Boendefakta

 

Vi finns i Haparanda
Målgrupp: pojkar- 14-19 år
HVB, lagrum tillstånd: LVU och SoL
Antal platser: 8
Ramavtal: Norrbehandling har ramavtal med dom flesta kommuner, se om din kommun finns med i vårat register.