Norrbehandling kundportal


Som uppdragsgivare kan du logga in och använda Norrbehandlings digitala kundportal. I kundportalen kan du använda Norrbehandlings digitala tjänster. Med det digitala tjänsterna kan du bland annat ladda ner vårat digitala kartläggningsdokument inför placering. I kundportalen kan du även ta del av Norrbehandlings kvalitetsrapporter, egenkontroller, systematiska kvalitetsarbete, kundundersökningar och mycket mer.